Barista-service (en onderhoud)

We houden het graag simpel. De maandtarieven zijn gebaseerd op een overeenkomst van 5 jaar en de afname van koffie (*) bij Royal Barista. De eerste 2 jaar garantie en dus geen kostbare onderhoudscontracten. Vanzelfsprekend is het uitgangspunt dat de koffiemachine goed wordt onderhouden volgens onze adviezen. In de loop van het 2e jaar bieden wij u de keuze voor de jaren 3 t/m 5.

  • Basisservice: preventieve controle 2 x per jaar met advies bij periodieke levering van de koffiebonen. De kans op onverwachte uitval wordt hierdoor geminimaliseerd. Preventieve vervanging van onderdelen gebeurt op kostprijsbasis.
  • Een onderhoudsovereenkomst: die sluit aan op uw situatie, gebruik en type machine. Een onderdeel hiervan is een vervangende machine zodat uw bedrijf nooit zonder verse koffie zit. Hiermee nemen wij de normale risico’s op onverwachte uitval dus over.
  • Reparatieservice: problemen lossen wij snel en goed op en de dan gemaakte kosten worden in rekening gebracht. Het risico ligt dan bij u, maar bij goed onderhoud is die kans door onze hoogwaardige machines klein.

Vragen over service of onderhoud?

Neem contact op